ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΩΡΑ & ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
(ΤΜΧ)

DUTY FREE (ΤΜΧ)

AGRECO SHOPS (ΤΜΧ)

ΣΥΝΟΛΟ (ΤΜΧ)

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΕΛΙΕΣ AGRECO

                    24.270  

              26.435  

                 14.078  

           64.783  

ΜΕΛΙ AGRECO

                      8.519  

              16.551  

                   4.139  

           29.209  

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ AGRECO

                    16.567  

                3.126  

                 10.327  

           30.020  

ΒΟΤΑΝΑ-ΚΟΥΖΙΝΑ AGRECO

                      7.421  

                3.798  

                   4.199  

           15.418  

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ AGRECO

                    11.476  

                1.152  

                   1.666  

           14.294  

ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ AGRECO

                      4.085  

                1.162  

                       959  

             6.206  

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ AGRECO

                      2.212  

 

                       312  

             2.524  

GOURMET AGRECO

                          573  

                    472  

                       187  

             1.232  

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ AGRECO

                      3.402  

 

 

             3.402  

ΞΥΔΙ AGRECO

                             -    

 

                         21  

                   21  

AMENITIES AGRECO

                 216.600  

 

 

        216.600  

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ AGRECO

                      1.457  

 

                       703  

             2.160  

ΚΕΡΑΜΙΚΑ AGRECO

                          411  

                2.334  

                       853  

             3.598  

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ AGRECO

                      4.230  

 

                       180  

             4.410  

Σύνολα 

                 276.953  

              28.595  

                 23.546  

        329.094